Kierownik budowy

Poniżej została przedstawiony zakres wymagań które muszą zostać spełnione przy odbiorze poszczególnych etapów dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Niespełnienie któregoś z punktów skutkuje nieodebraniem robót. Źle wykonane prace zostaną udokumentowane w postaci fotografii i przedstawione na przedmiotowej stronie jako przykład źle wykonanych robót z podaniem nazwy firmy. Przy każdej wizycie jest również sprawdzany porządek na budowie.

PAKIET STANDARD

I. ODBIÓR ZBROJENIA ŁAW FUNDAMENTÓWYCH

 • sprawdzenie grubości chudego betonu (10 cm )
 • zbrojenie musi być ułożone na foli budowlanej
 • zbrojenie musi być ułożone na dystansach o wysokości zgodnej z projektem (nie odbieram zbrojenia ułożonego na cegłach, patykach, kamieniach)
 • zgodność zbrojenia z projektem
 • zgodność stali zbrojeniowej z projektem ( na podstawie faktury wystawionej przez sprzedawcę)
 • pozostawienie rur na wodę, prąd, kanalizację.

II. ODBIÓR PIERWSZEJ WARSTWY

 • odbiór certyfikatu na beton i sprawdzenie zgodności z projektem
 • sprawdzenie wymiarów budynku
 • sprawdzenie izolacji poziomej ( pierwsza warstwa z masy typu „IZOHAN” druga warstwa z papy, papa musi być zgrzana do podłoża).

III. ODBIÓR ZBROJENIA STROPU

 • zbrojenie musi być ułożone na foli budowlanej
 • zbrojenie musi być posiadać dystanse (nie odbieram zbrojenia ułożonego na cegłach, patykach, kamieniach)
 • zgodność zbrojenia z projektem
 • zgodność stali zbrojeniowej z projektem ( na podstawie faktury wystawionej przez sprzedawcę)
 • pozostawienie rur na wodę, prąd, kanalizację, kominy, ogrzewanie

IV. ODBIÓR WIĘŹBY DACHOWEJ

 • sprawdzenie certyfikatu i zgodności klasy drewna z projektem
 • sprawdzenie wymiarów oraz przekrojów drewna z projektem
 • należy uzgodnić miejsca łączenia płatwi jeśli projekt tego nie definiuje

WIZYTY DODATKOWE LUB PAKIET PREMIUM

V. ODBIÓR IZOLACJIA PIONOWYCH

Pierwsza wizyta

 • odbiór tynku oraz pierwszej warstwy z „IZOHANU”

Druga wizyty

 • odbiór izolacji z papy (w przypadku znalezienia miejsca w którym będzie możliwe zerwanie papy zostanie ona zerwana na koszt wykonawcy)

VI. ODBIÓR POKRYCIA

Pierwsza wizyta

 • sprawdzenie foli paroprzepuszczalnej oraz zamontowania okien dachowych, łat, kontrłat

Druga wizyta

 • sprawdzenie pokrycia oraz obróbek blacharskich przy kominie

VII. MONTAŻ SZAMBA

 • uczestniczenie w montażu szamba lub przydomowej oczyszczalni