[pagelist child_of=”parent”]

I. OPRACOWANIA PROJEKTOWE

I.1. DEFINICJE:

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA- zmiana dowolnego wymiaru zewnętrznego budynku. Zmiana trzeci raz tego samego elementu wewnątrz budynku.
PROSTA TRADYCYJNA ARCHITEKTURA- obiekty których kondygnacje się pokrywają. Dach przedmiotowych obiektów może mieć maksymalnie 8 połaci (dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych)

I.2. STANDARD MINIMUM – inwestor przynosi szkice planowanego obiektu (o prostej tradycyjnej architekturze) wraz z wymiarami zewnętrznymi obiektu oraz rozmieszczenie pomieszczeń. Standard minimum zawiera:

 • jedną koncepcję architektoniczną
 • rzuty wszystkich kondygnacji, fundamentów, więźby, dachu
 • przekroje w miejscach szczególnych
 • cztery elewacje
 • projekt zagospodarowania terenu
 • opis techniczny architektury i konstrukcji

Standard minimum jest wystarczający do uzyskania pozwolenie na budowę.

I.3. STANDARD PREMIUM – (liczone od 100 m2 dla budynku o prostej formie architektonicznej) zawiera:

 • trzy koncepcje architektoniczne
 • rzuty wszystkich kondygnacji, fundamentów, więźby, dachu
 • przekroje w miejscach szczególnych
 • cztery elewacje
 • projekt zagospodarowania terenu
 • opis techniczny architektury i konstrukcji.
 • schematy instalacji wodnych, elektrycznych wraz z pieczątkami instalatorów
 • szacunkowe zestawienie materiałów
 • kosztorys stanu surowego zamkniętego
 • elewacje w kolorach

I.3.1. STANDARD ULTIMATE – budynki o skomplikowanej formie architektonicznej.

 • trzy koncepcje architektoniczne
 • rzuty wszystkich kondygnacji, fundamentów, więźby, dachu
 • przekroje w miejscach szczególnych
 • cztery elewacje
 • projekt zagospodarowania terenu
 • opis techniczny architektury i konstrukcji.
 • schematy instalacji wodnych, elektrycznych wraz z pieczątkami instalatorów
 • szacunkowe zestawienie materiałów
 • kosztorys stanu surowego zamkniętego
 • elewacje w kolorach
 • wirtualny spacer po budynku
 •  rysunki detali