Willa w górach

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ, CENNIK.

Dane niezbędne do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

Inwentaryzacja/projekt budynku obejmująca wszystkie pomieszczenia oraz strych. Inwentaryzacja również powinna zawierać wymiary okien, drzwi grubości ścian. Parametry przegród zewnętrznych w szczególności ilość izolacji na ścianach zewnętrznych, podłodze, dachu. Parametry izolacyjności cieplnej przegród budynku.

– Informację o przewodności cieplnej okien. Jeśli nie posiadamy takiej informacji to informację o ilości szyb w oknie np. jedno, dwu, trzy szybowe.

– Informacje o źródle energii dla ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Np. kocioł na węgiel czwartej klasy. Ilość zużytej energii np. 5 ton węgla zużyte za cały rok grzewczy. W przypadku większej ilości źródeł ciepła należy podać wszystkie.

– Informacje o typie ogrzewania podłogowe, grzejnikowe.

– Informacje o regulacji temperatury w pomieszczeniu, pomieszczeniach np.  miejscowe, centralne.

– Zdjęci wszystkich elewacji budynku, zdjęcie źródła ciepła wraz z tabliczką znamionową.

– Oświadczenie, że przedstawione dane są zgodne z stanem faktycznym.  Jeśli stan faktyczny będzie inny niż dane, na podstawie których sporządzono świadectwo charakterki energetycznej świadectwo nie jest ważne.

Cennik świadectw charakterystyki energetycznej:

Powierzchnia podłóg
Do 100 m2 500 zł
Do 150 m2 750 zł
Do 200 m2 1000 zł
Powyżej 200 m2 Cena indywidulana

Uwaga ceny podane są na rok 2023- ceny co roku będą wzrastać stosownie do wielkości inflacji.

Przedmiotowa ceny obowiązują przy założeniu obsłużenia Inwestora drogą elektroniczną.  Bez wizyty na obiekcie oraz wymianę dokumentów drogą mailową. W przypadku konieczności wizyty na obiekcie/ spotkania się, zostanie doliczenie 300 zł (na terenie Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa. 500 zł do 50 km od Istebnej).  Termin realizacji około 7 dni od dokonania przelewu. Numer konta: 55 1050 1096 1000 0092 1924 3491 ING

W przypadku gdy budynek nie posiada dokumentacji należy sporządzić jego inwentaryzację.  Inwentaryzacja do celów charakterystyki energetycznej wynosi 7 zł/m2 powierzchni podłóg. Na podstawie tej inwentaryzacji Inwestor dostaje tylko świadectwo charakterystyki energetycznej. Można również wykonać inwentaryzację architektoniczna za cenę 42 zł/m2 dzięki której inwestor dostaje rysunki które będą przedstawiały stan istniejący oraz mogą zostać wykorzystane w dalszych pracach projektowych. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

mgr inż. Stanisław Michałek

SLK/5727/PWOK/14 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Dodaj komentarz