Czym są badania gruntu i po co je robić?

Czym są badania gruntu i po co je robić?

Czym są badania gruntu i po co je robić? Badania gruntu określają nośność podłoża, jego parametry oraz procesy w nim zachodzące. Zakres badań określa: – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000463) Treść części…

Agnieszka 2023

Agnieszka 2023

Budynek murowany którego ściany zostały wykonane z bloczka silikatowego. Wybór bloczka silikatowego wynikał z tego, iż ściana z takiego materiału ma wysoką akumulacyjność cieplną, wytrzymałość, bardzo dobre właściwości akustyczna oraz wykonana przegroda ma wysoką szczelność.  Inwestorom bardzo zależało na tym, aby budynek nawiązywał swoja formą do budynków góralskich. Elewacja została wykonana z drewna świerkowego z…