Czym są badania gruntu i po co je robić?

Czym są badania gruntu i po co je robić?

Czym są badania gruntu i po co je robić? Badania gruntu określają nośność podłoża, jego parametry oraz procesy w nim zachodzące. Zakres badań określa: – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000463) Treść części…